Reisekostnader/andre kostnader

Familien skal dekke halvparten av reisekostnaden i forbindelse med et ansettelses intervju. Hvis ansettelseskontrakt inngås - så skal reise T/R dekkes av familien i forbindelse med begynnelse og opphør av ansettelse. Familien skal dekke minimum en reise T/R hjem (vanligvis til jul) i løpet av ansettelsesperioden. De fleste familier yter også kr 150/mnd til kontantkort til mobil telefon. Familien er forpliktet seg til å betale offentlig transport hvis praktikanten må reise i arbeidstiden.