Hva koster det å ha en praktikant?

Man betaler ikke arbeidsgiveravgift ved å ha en praktikant ansatt. Normal lønn for en praktikant er for tiden kr 4500-5000 med tillegg av kost og losji. Skattefordel av kost og losji er i 2009 fastsatt til 105 kr/dag. Dette beløpet er skattepliktig. Praktikanten har krav på feriepenger som utgjør 10,2 % av lønnen. Dette betales normalt ut ved siste lønnsutbetaling før praktikanten slutter. Praktikanten er pliktig i å levere selvangivelse. Der er hensiktsmessige er å få foretatt en forhåndslikning slik at all skatt kan gjøres opp før praktikanten reiser hjem.

Arbeidstiden for praktikanten er normalt 37-40 t/uke beregnet som dagtid i ukedagene. Praktikanten kan sitte barnvakt en kveld/uke og en fredag eller lørdag kveld/mnd. Praktikanten skal i utgangspunktet være ledig i helger og alle helligdager. Det er også vanlig med fri til jul og påske.