Forsikring

En praktikant som er hjemmehørende i et nordisk land er automatisk medlem av folketrygden etter en ansettelse. Svenske praktikanter er normalt dekket av svensk hjem- og innboforsikring ved opphold i et nordisk land. Man vil normalt ikke behøve å tegne noen ekstra forsikring utover dette.