Vil dere ha hjelp til å finne en svensk praktikant?

Ønsker din familie hjelp til å finne en svensk praktikant? Hvis svaret på dette spørsmålet er JA- så må registreringsskjemaet fylles ut og returneres via mail: info@aupairnorge.no. Denne henvendelsen er helt uforpliktende og medfører ingen kostnader. Man kan når som helst videre i prosessen kansellere registreringen i vårt system.

APN vil behandle alle opplysninger konfidensielt, og forhåpentligvis raskt kunne komme tilbake med en presentasjon av en eller flere søkere som vi mener kan passe inn i deres familie. APN har et krav at alle våre søkere skal ha fullført Videregående skole samt ha noe erfaring med barnepass.

APN krever at søker skal oppgi minst 2 referanser fra skole eller tidligere arbeidsgiver. Referanser blir sjekket av APN. Familien må etter presentasjon av passende kandidater selv gjennomføre et telefonintervju med de aktuelle søkere.

Ved denne samtalen er det en stor fordel at man beskriver hverdag, fritid, interesser og spesielt litt om barna.

Hvis begge parter ønsker å gå videre i prosessen så avtales det med praktikanten et passende tidspunkt for et møte hos familien.

Det er under dette møte viktig at man snakker igjennom hvilke forventninger familien og praktikanten har til arbeidsforholdet. Vær ærlig og direkte.

Kommunikasjon, åpenhet, gi og ta er nøkkelord både før og under oppholdet.

APN er behjelpelige med utarbeidelse av kontraktsforslag som skal signeres av begge parter før arbeidsforholdet etableres.