Hvor lang tid tar prosessen med ansettelse av en praktikant?

Dette er et vanskelig å gi et eksakt svar. Utvelgelse av en passende kandidat er avhengig av familiens forventninger og tilgjengelige søkere. Vi ønsker at familien tar kontakt i så god tid som mulig før man trenger en praktikant. Det gir APN best mulighet at finne den rette personen til akkurat din familie. APN kan imidlertid ikke gi noen garantier for at man finner en passende kandidat til den søkende familie.