Hvorfor ansette en praktikant?

En praktikant kan gi familien en roligere hverdag. Ekstra hjelp med barna om morgenen, vil kunne gi bedre fleksibilitet og en god start på dagen. En praktikant vil kunne bidra med mer ro i familiens faste gjøremål. Praktikant er en løsning som utmerket kan kombineres med barnehage, SFO eller park.

En praktikant vil sikre at barna alltid har en voksen tilstede, som er interessert i deres aktiviteter som et supplement til foreldrenes engasjement. Praktikanten kan bidra med stell og matlaging om morgenen, ta ansvaret for små barn i løpet av dagen, følge og hente barn til/fra skolen/barnehagen, delta i lek, turgåing og lekselesing, tilrettelegge fritidsaktiviteter, gjennomføre lettere matlaging til barna evt. forberede middag til familien. Praktikanten kan hjelpe til med lettere husholdningsoppgaver; rydding etter barna, vaske, brette og stryke klær, holde generell orden, støvsuge og støvtørke. I en arbeidsbeskrivelse bør man vektlegge barnepass og ikke husarbeid. Aupair Norge formidler flest praktikanter til tjeneste som begynner i august og avsluttes i juni påfølgende år. Det er også mange familier som ønsker praktikant fra januar, da avsluttes vanligvis oppholdet i juni samme år. Individuelle avtaler om start og tjenestelengde utarbeides ofte.