Hva koster formidlingen?

Aupair Norge (APN) tar et formidlingshonorar på kr 5000. Honoraret avregnes ikke før man har funnet en praktikant og kontrakt er skrevet.

En formidling gjennom APN gir mulighet for en erstatter uten ekstra kostnad eller refusjon av kr 1000 kroner i tilfellet av hjemreise eller familiebytte innen utløpet av 8 uker. Hvis opphør av kontrakt skjer etter 8 uker vil ingen refusjon bli gitt.

Ønsker familien en ny praktikant etter 8 uker – så betraktes dette som en ny formidling.

Hele formidlingshonoraret refunderes hvis kontrakten terminenes innen de første 14 dagene etter ankomst og man ikke ønsker en erstatter. APN står til tjeneste gjennom hele oppholdet ved problemer som angår ansettelsen.