Ansvarsbestemmelser

APN er ikke ansvarlig for ulemper og konsekvenser som oppstår ved at praktikanten blir forsinket, uteblir eller avbryter oppholdet før opprinnelig avtalt. Vi anbefaler at oppsigelsestid settes til 4 uker for begge parter.

APN er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap, skader, utgifter, urett eller ulemper som praktikanten måtte påføre familien. APN er ikke ansvarlig for brudd på kontrakten eller annen forsømmelse fra praktikantens side. APN er ikke ansvarlig for uhell som kan skjer med praktikanten under oppholdet. Det legges vanligvis heller ikke noe ansvar på familien så lenge de har påsett at forholdene i huset er i rettsmessig stand. Skulle praktikanten utrette skade i hjemmet, må krav på dette rettes mot praktikanten personlig.

Hvis dere ikke finner svar på nettopp det dere lurer på, så ta kontakt med oss på mail: info@aupairnorge.no